Înscrieri

În perioada următoare în grădinița noastră se vor desfășura înscrieri
1. Date privind solicitantul:
Nume / Prenume
Tip domiciliu
Strada, Nr. Bl. Sc. Et. Ap.
Cod poștal
Localitate
Telefon
Email
Calitatea solicitantului
Starea civilă a solicitantului
2. Date privind copilul
Nume / Prenume
Initiala Tatalui
Cod Numeric Personal
Născut în (localitate)
Tip domiciliu
Strada, Nr. Bl. Sc. Et. Ap.
Cod poștal
Localitate
Cetățenie
Naționalitate
3. Înscrierea în grădinița pentru anul școlar 2024 - 2025 în grupa:
Grupa
Tipul programului
4. Date despre frații/surorile ccopilului
Date despre frații/surorile copilului
5. Criterii de partajare generale

Există un certificat medical de încadrare a copiluluui în grad de handicap

Copilul este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial (situație dovedită pe bază de documente)

Copilul este orfan de un părinte (situație dovedită pe bază de documente)

6. Criterii de partajare speciale

Există un frate sau o soră din tabelul anterior absolvent(ă)/înmatriculat(ă) în aceeași unitate

Copiii cadrelor didactice din unitate, precum și cei ai colaboratorilor

Copiii rudelor de gradul 1 ale cadrelor didactice din unitate și cei ai colaboratorilor

 
Acord date personale
Acord date cerere